Březen 2021 – Berušky

Knihy  a pohádky na Berušce
Kniha tě pohladí,  ale i poradí…..

Pro děti:

Zkus zdramatizovat – předvést text básničky. Básničku se můžeš naučit a pozvat rodinu na představení.

Pro rodiče:

Při dramatizaci básně děti rozvíjejí svou fantazii, slovní zásobu, trénují přednes – práci s hlasem, improvizaci, zvyšují si sebevědomí a důvěru v sebe.

 APRÍLOVÁ BÁSEŇ O ČERVENÉ KARKULCE

Jiří Žáček

 Na palouku v bodláčí leží vlk. Honem vyskoč, chlupáči – dej si pozor na Karkulku! Ona chodí do juda, každé ráno vzpírá činku. Čeká tě jen ostuda – vypráší ti kožich, synku!

U dětí budeme posilovat zájem o knihy, seznamovat děti s klasickými pohádkami , kde dobro vítězí nad zlem, udržet pozornost při čtení pohádky, děti se  budou učit jak správně zacházet s knihou.