Listopad 2020 – Berušky

Už se vrány slétají,
vítr běží po kraji.
Podzim střásá žluté listí,
kominíček komín čistí, brzy bude listopad.

Každé roční období má svůj půvab. Podzim je plný barev. V listopadu se na třídě Beruška zaměříme na poznávání základních barev podle všeho, co můžeme najít v přírodě.

 Budeme pozorovat přírodu a její změny během podzimu, učit se poznávat stromy a různé plody přírody. S Beruškou a Ferdou mravencem se zaměříme na rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou.

Osvojíme si kladení otázek a hledání odpovědí, aktivního všímání si věcí, které se dějí kolem nás. Poznáme, že se můžeme mnohému naučit a radovat se s toho.