Listopad 2021 – Berušky

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad….

Listopad naladěný na podzimní témata zahájíme podzimním povídáním Záměrem pro měsíc listopad bude aktivně děti zapojit do sběru lesních plodů, které využijeme nejen k výzdobě prostředí mateřské školy, ale také v zimním období pro krmení zvěře.

Děti při pozorování přírody budeme učit kladnému vztahu k přírodě, povedeme je ke správnému chování v přírodním prostředí. Pobyt na čerstvém vzduchu budeme prezentovat jako jeden z kladů zdravého životního stylu, protože téma zdraví společně s podzimní tématikou bude hlavní oblast, na kterou se budeme zaměřovat. Děti si budou osvojovat poznatky o těle a jeho zdraví, rozvíjet poznatky a schopnosti umožňující získané dojmy a prožitky vyjádřit.