Říjen 2020 – Berušky

Měsíc říjen, bude zaměřen na roční období „PODZIM“. U dětí budeme rozvíjet  orientování se v čase a časových údajích, společně si budeme rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti.

Děti budou získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si budeme uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. Za využití ovoce a zeleniny budeme u dětí rozvíjet smyslové vnímání a základní matematické představy. Děti budeme vést k vytváření a posilování mezilidských vztahů, osvojovat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, oblékat se, obouvat,….