Listopad 2020 – Myšky

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

Začal listopad a děti ze třídy myšky stále objevují nové věci, které se ve školce mohou dělat. I když se na podzim počasí občas zamračí a nebude svítit sluníčko budeme chodit objevovat tajemství podzimní zahrady a okolí mateřské školy- park.

Na vycházkách můžeme pozorovat změny, které s sebou podzim přináší- padající listí, holé stromy, kaluže, rosu na trávě. Příroda na podzim bude pro nás inspirací pro hudební, pohybové, jazykové, výtvarné i pracovní činnosti. V oblasti hudební se naučíme doprovázet písně hrou na kaštany, žaludy, oříšky. Také se seznámíme s hrou na ozvučná dřívka, triangl, bubínek, tamburínu. Pohybové chvilky budou inspirovány cyklem písní  s pohybem ,,Pohybové hry se zpěvem“. Postupně se s tímto cyklem seznamujeme už od září- děti mají tento způsob sladění pohybu se zpěvem v oblibě. Naučíme se písně a básně o podzimu. Jazykové činnosti budou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a spontánní řečový projev. Vyrobíme si draky z papíru.  Budeme objevovat kouzlo používání štětce a nanášení barev na plochu. Manipulací s přírodninami, procvičíme jemnou motoriku a koordinaci oko x ruka. Děti při této činnosti použijí různé náčiní pro nabírání, misky a nádoby pro přesypávání.  Také budou manipulovat s didaktickými hračkami. Manipulační činnosti zaměříme na porovnávání a pojmy málo x hodně, plný x prázdný, vysoký x nízký, velký x malý. Poznávání základních barev a počítání 1-3. Děti se budou při všech činnostech učit samostatnosti-  při volbě her, činností a zejména při sebeobsluze- oblékání, hygiena. Také spolupráci a komunikaci s druhým dítětem, uklízet hračky a hry po skončení her, respektování pravidel soužití ve třídě, soustředění na jednotlivé činnosti. Děti ze třídy myšky jsou moc šikovné a vše se nám postupně daří učit. Také se učíme a upevňujeme základy stolování při jídle- správně sedět, neodbíhat od stolu, umět požádat o přídavek, poprosit, poděkovat. V nejbližší době zkusíme dětem nabídnout příbor. Budou mít na výběr, zda budou jíst jen lžící nebo si vezmou i příbor. Také si začneme chystat k jídlu ubrousek a naučíme se ho používat.