Říjen 2021 – Myšky

V říjnu budeme ve třídě Myška pokračovat v aktivitách směřujícím k úspěšné adaptaci dětí na pobyt v mateřské škole. Děti začaly v září postupně poznávat prostředí školky, seznámily se s režimem dne, učily se začlenit do společnosti ostatních dětí, odloučit na přiměřenou dobu od rodičů, pochopit, že ve školce je príma. Zaměříme se na pravidla, která nám pomohou k pohodovému soužití ve třídě. Nápomocní nám budou noví kamarádi Krteček a Myška, kteří nám budou pomáhat se pravidla společně naučit a chápat.

Nastává podzim v celé jeho kráse. Budeme se ho učit vnímat všemi smysly. Okusíme jak chutná ovoce a zelenina, připravíme si výstavku z přírodnin, vyrobíme si kamaráda ježka z papíru. K našim aktivitám využijeme přírodniny, které společně nasbíráme. Budeme pozorovat změny v přírodě okolo nás, typické znaky podzimu. Seznámíme se s novými písněmi a básněmi s podzimní tématikou.