Březen 2021 – Pejsci

Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.

Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.

Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo!

 

Měsíc březen je měsícem knihy. Děti se seznámí s pojmy encyklopedie, atlas, autor, ilustrátor, ilustrace, nakladatelství, … Pomocí pohádek a různých příběhů si děti osvojí pravidla chování nejen ve třídě, ale i venku, na silnici, orientaci v prostoru. Své poznatky pak mohou využít na besedě s městkou policií, která se bude konat 11.3.2021 v 9 hodin v naší mateřské škole.

U dětí budeme posilovat zájem o knihy, pozornost při poslechu příběhů, děti se naučí správně pracovat s knihou, pečovat o ni. Nebude taky chybět dramatizace pohádek či maňáskové divadlo, které si děti vyzkouší.

V měsíci březnu se děti seznámí s typickými znaky každého ročního období, osvojí si činnosti, hry a aktivity typické pro dané období.

Při procházkách v okolí si budeme všímat nastávajících změn, pozorovat zvířátka, hmyz, první jarní kytičky, s dětmi si také zkusíme společně něco zasadit a vypěstovat. 😊