Květen 2021 – Pejsci

Mámo, mámo, maminko,
pousměj se malinko,

já ti dárek nachystám,
hodně lásky přimíchám.

V měsíci květnu si s dětmi budeme povídat o rodině, mezilidských vztazích, připomeneme si, že je důležité mít někoho rád, nezapomínat na vlídné slovíčko a vzájemné porozumění. Společně také nachystáme překvapení pro maminky 😊

Také se budeme věnovat tématu „Čím cestujeme“ – děti si osvojí názvy dopravních prostředků, jak a čím můžeme cestovat, prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle). Děti povedeme k tomu, aby uměly řešit problémy, úkoly a situace, nalézaly nová řešení. Svou představivost a fantazii budou vyjadřovat v různých tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.