Leden 2021 – Pejsci

Hrajeme si na Tři krále,
kdo chce, ať jde s námi dále,
vezměte si čepici,
projdeme se vánicí.

Snížek padá na čepice,
přidá se i fujavice,
snad stihneme večeři,
než se venku zešeří.

Každé roční období má své půvaby. V měsíci lednu si budeme s dětmi povídat o tom, kdo byli Tři králové. Budeme si všímat krás zimy, probouzet zájem dětí o zimní hry, sporty a další činnosti. Popovídáme si o tom, co dělají zvířata v zimě, když mrzne a mají málo jídla, budeme pozorovat stopy zvěře a nasypme ptáčkům do krmítka zobání. Společně budeme rozvíjet mluvený projev dítěte, cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii i pohybové a manipulační schopnosti. Budeme rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

Zimní počasí poskytuje jedinečnou příležitost k pozorování a pokusům se sněhem a ledem. S dětmi budeme sledovat proměny vody. Při silném mrazu se můžeme zaposlouchat, jak nám to na procházkách pod nohami křupe. Na holých stromech a keřích si ukážeme, čím je každý strom charakteristický a budeme pozorovat jeho tvar i velikost. Popovídáme si o tom, jak se pěstuje les, jak se zakládají lesní školky, probírá mlází a těží dřevo. Měli bychom vědět, že les je potřeba šetřit, chránit a pečovat o něj.