Prosinec 2021 – Pejsci

Na vánoční stromeček,
zavěsím si zvoneček.

Zvoneček ten krásně zvoní
a stromeček pěkně voní.

Rozkrojíme jablíčko, 
vítej u nás, hvězdičko.

Sejdeme se s tátou, mámou, 
budeme se smát
a dárečky pod stromečkem
budeme si rozdávat.

Začíná nejkouzelnější období pro naše děti, ale i pro mnohé dospělé. Časem plným očekávání, obdarovávání a těch nejkrásnějších vůní, jako jsou vůně jehličí, svíček, koření, citrusů, vanilky… Začala vládnout paní “ Zima“ a začal advent.  

Pro děti je nejpřitažlivější doba příprav spojená těšením se na Vánoce.

Měsíc prosinec dětem přinese radostné zážitky. Seznámí se s charakteristickými znaky adventní doby – adventní věnec, svátek svaté Barbory, svátek svaté Lucie. Seznámí se s tradicí, kdy v podvečer sv. Mikuláše nás obchází Mikuláš, anděl a čert. Děti se seznámí s pohádkou „Čert a Káča, s Čertovskou pohádkou“ a celé dopoledne si zahrajeme na čerty, anděly a přijde k nám Mikuláš.

Vánoce mají i svou zvukovou podobu, rozeznívají se rolničky, zvonky, děti se seznámí s vánočními písněmi a koledami, s básněmi. Na interaktivní tabuli mohou děti plnit „Čertíkovi úkoly“ – procvičíme pozornost, soustředění a paměť, jazyk a řeč – výslovnost, vyjadřování, dorozumívání, slovní zásobu, procvičíme časoprostorovou orientaci, geometrické tvary, číselnou řadu a počet, budeme porovnávat a třídit, budeme se snažit zachytit myšlenku pohádky, příběhu, umět chápat jednoduché hádanky, procvičíme koordinaci oka a ruky, nezapomeneme na hmat, čich, sluch, na fyzický rozvoj – pohybovou koordinaci.

Celým obdobím nás bude provázet kamarádka Lucka a její příběh „Čekání na Vánoce“. Vyzdobíme si společně třídu, napíšeme dopis Ježíškovi. Nezapomeneme se starat o zvířátka v lese, na poli, o ptáčky.

Přejeme si, ať se všichni sejdou u štědrovečerní večeře a děti dostanou pod stromeček to, co si přejí a o co také napsaly Ježíškovi.

Krásné Vánoce.