Říjen 2021 – Pejsci

Kapky deště bez nesnází
podzimem nás doprovází.

Vítr studený už je,
barevné listí poletuje.

Do teplých krajin ptáci letí,
pojďte se podívat, děti.

Přichází podzim a s ním první „Zvídálek“. “ Hurá“ – jásaly děti a už se domlouvaly, že si s sebou vezmou batůžek a v něm dobrou svačinku od maminky a teplý čaj na zahřátí.

Společně se vypravíme do přírody, budeme se seznamovat s typickými znaky podzimu – na poli, na zahrádkách, v lese. Dozvíme se, proč se stromy na zimu zbavují listí. Děti se seznámí s plody, s kterými se na podzim obklopujeme – sběr kaštanů, žaludů aj. Budeme si vyprávět o typickém podzimním počasí, jak se na podzim oblékáme, jak chráníme své zdraví před nemocemi. Zajdeme ke krmelci a budeme pozorovat a vyprávět si o tom, jak se zvířátka chystají na zimu.

Vyrobíme si společně draka a půjdeme jej pouštět na pole. Děti si mohou přinést své draky.

Seznámíme se s knihou o správném chování “ Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“ 
(Daniela Krolupperová – Miloš Kratochvíl).

Kniha nás seznámí nejen s tím, ve které ruce držíme vidličku, že není hezké olizovat si u jídla prsty, že lokty nepatří na stůl. Nabádá nás k tomu, abychom se k sobě chovali ohleduplně a pro ty, co nemají přírodu ve velké lásce, aby se začali radovat z krásné zeleně aj.. Je dobré, abychom si tato pravidla zapsali nejen do hlavy, ale i do srdce. Z něj by pak mělo vycházet naše uznání, že nejsme na planetě sami. Že ji sdílíme s jinými lidmi, kteří také mají své city a pocity. A že bychom měli respektovat zvyky a radosti ostatních tak, aby se nám všem lépe žilo.