Únor 2022 – Pejsci

Zimní sporty a olympiáda

V tomto měsíci proběhnou Zimní olympijské hry, které se stanou součástí našeho života ve školce. Děti se dozvědí, co vlastně jsou, jejich význam a poslání. Společně budou poznávat některé naše sportovce i zjišťovat, jak se jim v olympijském klání daří.

Poznají zprostředkovaně jednotlivé zimní sporty ,jejich piktogramy, kterými se značí. Podle sněhových podmínek si některé sporty sami vyzkoušejí. Budeme rádi, když dětem umožníte přinést do školky ukázat např. brusle, běžky, ochrannou přilbu, hokejku , puk….Společně s dětmi z ostatních tříd se zúčastníme našich Pohodových zimních olympijských her, které připravíme na zahradě nebo v parku, pokud bude sníh.

Děti se seznámí s některými zimními sporty a hrami – charakteristické znaky a pomůcky pro daný sport – budeme rozvíjet.

pátek 18.2. budeme mít dopoledne ve školce KARNEVAL. V tento den přijdou děti v kostýmech a bude to den plný hudby, tance, her a veselí.

Ve Zvídálkovi budou děti poznávat přírodu v zimě i  život lesní zvěře.

Já a moje zdraví

Popovídáme si na téma zdraví, jak si utvářet návyky, ke zdravému životnímu stylu. Seznámíme se s tím, jak funguje lidské tělo, co nám škodí a co nám prospívá. Zahrajeme si „Na lékaře, záchranáře, sestřičky…“ – umět se střídat v rolích, naučit se respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat. Připravíme si společně něco zdravého – ovocný, zeleninový salát aj..

Procvičíme naše smysly – hmat, čich, zrak, sluch, chuť – ve hrách si ukážeme, jak je těžké tyto smysly ovládat. Jak můžeme pomoci lidem, kteří mají nějaký smysl poškozený.