Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí
Kritéria pro přijímání dětí
Čestné prohlášení o očkování
Omluva absence – povinné předškolní vzdělávání
Žádost o osvobození od úplaty
Dohoda o ukončení docházky