MAS Pobeskydí – Voda a písek

V květnu 2019 jsme získali do třídy Pejsek a do třídy Kočička nádoby pro vodu a písek z projektu MAS POBESKYDÍ

Zde je malá ochutnávka aktivit.

Aktivita s Nádobou pro vodu a písek .

Téma: Objevujeme a zkoumáme

Věkové složení: 5-6 let třída Kočičky

Aktivita: Hry s vodou, pískem  a kamením

Cíl: objevovat vlastnosti vody, její objem a vlastnosti při ponoření kamenů

Činnost ve dvojicích:

  • Děti nabíraly vodu do nádoby – procvičily zručnost a motoriku při nošení vody.
  • Děti zkoušely, kolikrát potřebují nabrat vodu do stejné nádoby, když každé z nich mělo jinou velikost naběračky. Náběry zaznamenávalo druhé dítě čárkou na papír- děti které zapisovaly seděly u stolečku a děti, které nabíraly jim hlásily počet- jedna, dvě atd.. Došly ke zjištění, že větší naběračkou nabírali méně krát než malou. Poté si vyzkoušely svou šikovnost a nabíraly stejnými naběračkami písek a opět zjistily, že, když nabírají větší naběračkou je to stejné jako u vody- nabírají méně krát.
  • Další pokus spočíval v tom, že děti postupně do nádoby s vodou vkládaly kameny stejné velikosti, ale jiné barvy. Počet ponořených kamenů také zaznamenávaly. Zjistily, že nezáleží na barvě kamenů a že zelené vytlačí vodu stejně jako modré.
  • Ve třetím případě jsme zkoušeli, kolik budeme potřebovat kamenů malých a velkých, aby se voda začala vylévat. V tomto případě jsme zjistili, že je potřeba méně velkých a více malých kamenů.
  • Čtvrtá aktivita byla s různými velikostmi kamenů. Děti se pokoušely vzít takový kámen o kterém si myslely, že půjde ke dnu nejrychleji. Vždy vkládaly všechny děti. Mysleli jsme , že velké kameny půjdou ke dnu dříve, ale bylo to naopak, kameny menší s menší plochou se ponořily rychleji. Kameny, které,, vyhrály“ jsme dali na jednu stranu a ty které,,prohrály na druhou“.
  • Na závěr děti společně postavily v písku stavby podle vlastní fantazie. Stavění z kamenů v písku je jedna z oblíbených aktivit.

Ani děti ze třídy Pejsek nezahálejí a také zkoumají a objevují…..

Děti si kinetický písek a hry s vodou v nových nádobách velice oblíbily. Staví různé stavby, vytlačují geometrické tvary, porovnávají množství – málo, více, nejvíce, vysoký, nízký, vpravo, vlevo, dole, uprostřed, nahoře. Písek umožňuje dětem zdokonalovat se v jejich dovednostech, rozvíjí jemnou motoriku prstů a rukou. Je velice snadno tvarovatelný a dětí dokážou z něho vytvořit nejrůznější obrazce a tvary.  Rozvíjí fantazii, představivost a kooperaci dětí. S vodou si děti hrají především tak, že odměřují množství do nádobek, přelévají, zkoušejí, co se stane, když se do vody ponoří těleso.  Nádoby, které jsme získali jsou pro děti velice dobře dosažitelné, poskytují dostatek prostoru pro činnosti jak s vodou, tak s pískem. Využíváme velmi často, téměř každý den.