Kočičky – 17.9. 2020 VÝLET NA BÍLOU

Ve čtvrtek jsme v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“ jeli navštívit sportovní dětský park na Bílé v Beskydech. Po vydatné svačince, kterou maminky nabalily do batůžku a po proškolení a poučení o bezpečnosti panem instruktorem jsme si vyzkoušeli různé sportovní atrakce v dětském parku.

Děti zaujal letní snowtubing s pojízdnými pásy, nafukovací atrakce i džungle, kde si ověřily svou zdatnost při překonávání různých překážek, jízdu na lodičkách, skákání na trampolínách i tvořivou hru s bagry a pásy na obřím pískovišti. Po těchto aktivitách jsme přešli do lesního lanového centra s vodním světem. Zde mohly děti zvídat, co všechno dokáže voda. Pouštěly lodičky po proudu, poznávaly funkci stavidel na vodě, vodního mlýnku, koloběhu vody. Vyzkoušely si také práci archeologů při odkrývání kostry v písku. Největší zábavou i zkouškou odvahy byl pro mnohé lanový park. Děti musely překonat sedm lanových překážek, z nichž jsou některé ve výšce pěti metrů nad zemí. I když jsou všechny překážky samozřejmě zasíťovány, paní učitelky byly vždy na blízku, aby dětem pomohly. Do cíle děti svezla lanovka, na kterou některým dětem pomohla nasednout paní učitelka. Po výborném obědě v místním hotelu jsme se vydali na cestu domů. Z autobusu jsme pozorovali krásu Beskyd i vodní nádrž Šanci. Ještě dlouho budeme vzpomínat na krásný den, plný nových zážitků.