Lednové projektové dny na třídě Pejsek

S dětmi jsme využili zimního počasí, napadaného sněhu, se kterým jsme experimentovali, děti si zkusily různé pokusy – barevný led, ledové sáčky s přírodninami, malování ve sněhu nebo třeba solné krystaly, které pozorujeme dodnes ve třídě. Děti se seznamovaly s různým skupenstvím vody, pozorovaly sníh lupou. S dětmi jsme trávili co nejvíce času venku, abychom si sněhu užili. Děti stavěly sněhuláka, také si zkusily postavit Íglu, seznámily se prostřednictvím prožitkového učení s Inuity. Několikrát jsme si zašli zabobovat na kopec pod Štandlem.

V mrazivém počasí jsme mysleli i na zvířátka, kterým jsme pravidelně nosili do krmelce a zásypu ovoce a zeleninu a ptáčkům zavěšovali zrní.

Děti byly velmi zvídavé a všichni jsme si to moc užili 😊