Pejsci – 24.9. Svět techniky – lidské tělo

Ve čtvrtek 24.9.2020 děti navštívily Svět Techniky v Ostravě a zúčastnily se výukového programu „Jak funguje lidské tělo“.

Programem děti provázela slečna lektorka Nikča, která děti upoutala už během úvodního  seznámení. Všechny děti dostaly bílý plášť a staly se „lékaři.“ Děti se v první části seznamovaly s lidským tělem obecně. Velice se jim líbily pomůcky – lidské tělo, lidská kostra, rentgenové snímky, puzzle lidského těla aj. Paní lektorka děti chválila, že jsou šikovné a mají hodně vědomostí. V druhé části se děti seznámily s pomůckami na rozvoj lidských smyslů. Prohlédly si hernu Montessori, kde mohly zkoumat, pozorovat, objevovat nové.