Po stopách svatého Martina – listopad 2022

Při příležitosti svátku svatého Martina jsme se všichni z naší školky vydali na dobrodružnou stezku, která nás dovedla až do jezdeckého klubu Sviadnov. Po cestě děti objevovaly různá stanoviště s činnostmi, kde si procvičily skládání obrázku Martinova koně, počítání svatomartinských rohlíčků, nebo byly vyzkoušeny ze znalostí písní a básní o svatém Martinovi.

Měly příležitost cestou poznat různá přísloví, pořekadla a seznámit s tradicemi provázanými s tímto obdobím roku. Když jsme došli až na konec, kde nás naše stezka zavedla, našli jsme ve stáji bílého koně, kterého si zde, podle všeho svatý Martin ustájil, než bude připravený pokračovat v cestě. V areálu jízdárny nakonec děti ještě našly poklad. Byly to zlaté podkovičky Martinova koně. A když děti zjistily, že se uvnitř ukrývá lahodná čokoláda, měly z pokladu ještě o kousíček větší radost.