PODZIMNÍ PROJEKTOVÉ DNY NA TŘÍDĚ PEJSEK

Děti si v centrech  s prvky „Začít spolu“ vyzkoušely ve spolupráci s ostatními dětmi ze třídy různé činnosti a pokusy.

Pracovaly ve skupinách, a tím rozvíjely kooperaci s ostatními a sociální učení.

Pečení štrúdlu a pokus o výrobu másla: Děti ve spolupráci s rodiči donesly suroviny potřebné k upečení jablečného štrúdlu. Pokusily se vyrobit máslo ze smetany, kterou daly do zavařovací sklenice, se kterou třepaly, dokud nevzniklo máslo, což se jim podařilo. Poté si uhnětly těsto, natloukly oříšky, nastrouhaly jablíčka, uválely těsto a plnily směsí, kterou si připravily. Hotový štrúdl si děti smlsly při odpolední svačince.

Ochutnávka ovoce: Děti se zavázanýma očima ochutnávaly různé druhy ovoce (jablko, hrušku, mandarinku) a pokusily se uhodnout název ovoce, které ochutnávají. Poté jsme si s dětmi povídaly, jaký druh ovoce je sladký, kyselý… Dětem se ochutnávka natolik líbila, že při odšťavňování hádaly, co vše je namícháno ve vitamínové bombě.

Projekt „MAS Pobeskydí – Voda a písek“:

Pokusy s vodou: Děti si podle návodu zkusily „kouzelnický trik“. Nachystaly si vše potřebné pomůcky a daly se do práce. Do menší skleničky napustily vodu, vystřihly z papíru čtverec, který přiložily na skleničku, přidržely papír dlaní a otočily dnem vzhůru. Úkolem bylo papír nepřidržovat, ale musel zůstat „přilepený“ na skleničce, aby voda ze skleničky nevytekla. Děti pokus natolik zaujal, že jej zkoušely téměř celé dopoledne.

Projekt „Poznáváme, objevujeme a zkoumáme od jara do zimy“:

Zvídálek a hry v přírodě: Děti se seznamovaly se stromy v přírodě, jejich názvy, plody, strukturou, kterou si děti zkusily přenést na papír. A to tak, že přiložily list papíru ke kůře stromu a přejížděly po něm voskovkou.

Další aktivitou byla podzimní procházka s úkoly, které děti plnily v přírodě. Například: dotknout se vysokého stromu, najít kaštan, vyrobit z listí kytičku, …

Poznávání bylinek: Děti se seznámily s různými druhy bylinek – máta, meduňka, šalvěj, levandule. Pozorovaly je pod lupou, zkusily je poznávat podle čichu se zavázanýma očima.

Pokusy s přírodninami: V centru pokusů a objevů děti třídily přírodniny (kaštany, žaludy, vlašské ořechy, kamínky, šišky,..), které poté vkládaly na váhu a porovnávaly, co váží více, méně, či stejně. Své poznatky si graficky zaznamenávaly na papír.

Další pokus, který si děti vyzkoušely, bylo sázení kaštanu, žaludu a vlašského ořechu. Děti se dozvěděly, že když žaludy dají do vody, tak ty, které plavou na hladině, nevyklíčí. Zdravé žaludy si děti zasadily do hlíny a jeden zkusily položit do malé skleničky na mokrý ubrousek a budou zjišťovat, který vyklíčí dřív – položený na mokrém ubrousku nebo zasazený v hlíně.

Při pohybových hrách děti našly v trávě z klacíků písmeno A. To děti hned vedlo k pátrací akci a hledaly další písmena…úspěšně 😊

Děti své zážitky kreslí do svých portfolií, aby si mohly kdykoliv připomenout, co vše zažívají v mateřské škole.