Projektový týden na třídě Pejsek – Třídíme odpad, Den Země

Den Země ( K. Konvalinová)

Dnes má svůj den
naše krásná Zem.

Pečuj o ní tak,
jak nejlépe znáš,

ať zem je stále veselá
a zdravý domov máš.

 

Počasí nám sice úplně nepřálo, ale i přesto jsme si tento týden náramně užili. Třídili jsme odpady a oslavili jsme Den Země.

Hned na začátku týdne se děti dozvěděli, proč třídíme odpad a tím chráníme životní prostředí. Místo skládek můžeme mít nová hřiště, lesoparky nebo místa k výletům a odpočívání. Když nebudeme třídit odpady, nahromadí se tak, že si s nimi nebudeme vědět rady.

Děti si vyrobily kontejnery z krabic, polepily je barevným papírem a uvnitř kontejneru nalepily obrázky plastu, papíru, čirého a barevného skla. Na vycházce jsme se vypravili ke sběrným surovinám a děti se dozvěděly, co se zde odkládá a jak se suroviny (papír a železo) dále zpracovávají.

Navštívili jsme také Bioskládku ve Sviadnově, kterou nás provedl pan Liberda. Děti seznámil s tím, co se dá na skládku všechno přivézt a skladovat. ( větve, keře, tráva aj.) Ty se pak zpracují v drtiči nebo štěpkovači, z toho pak vzniká štěpka – biomasa, která se využívá v teplárnách nebo elektrárnách k výrobě tepla a elektřiny. Přišel nás pozdravit pan starosta David Novák a pan místostarosta  Adam Folvarčný.

Vyprávěli jsme si s dětmi  o naší Zemi,  proč se slaví 22. dubna Den Země a jak můžeme přispět k tomu, aby se nám lépe žilo na naší planetě, proč je k životu důležité slunce, půda, voda, vzduch.

Vyzkoušeli jsme si pokus se sluncem a čokoládou – do dvou krabiček jsme nalámali kousky čokolády. Jednu krabičku jsme postavili na sluníčko, druhou krabičku jsme postavili do stínu. Pozorovali jsme rozdíly mezi oběma krabičkami. Děti si vyzkoušely kreslení čistou vodou na kartony – štětcem, vatovou tyčinkou. Sledovali stopu, jak se mění, mizí. Pomocí pet láhví děti poslouchaly šplouchání vody v rybníku či moři, hrály si s vodou a poměřovaly, kde se vejde více, méně, co ve vodě plave aj..

Dále se dozvěděly, proč je důležitý vzduch pro život. Pokus s prázdnou sklenicí – sklenici jsme nechali kolovat, děti popisovaly, co se ve sklenici nachází. Vyzkoušely jsme si dechové cvičení – před ústa jsme si dali dlaň a foukli jsme do ní.

Ve sklenici s hlínou jsme pomocí lupy pozorovali, co se ve sklenici děje, jestli jsou zde nějací živočichové.

Paní učitelka nám oznámila, že 22.dubna se slaví na mnoha místech celého světa Den Země. Děti hned začaly přemýšlet, jak bychom mohli tento svátek také oslavit. Některé děti napadlo, že k oslavě patří písničky nebo, že můžeme udělat ve třídě výstavku s glóbusem a nakonec se děti dohodly, že půjdou uklidit školní zahradu. Pohrabaly listí, posbíraly polámané klacíky, uklidily hračky v zahradním domečku.

Druhý den děti přinesly do školky tolik květin a bylinek v květináči, že zaplnily celý stůl. Děti si s pomocí paní učitelky květiny přesadily do truhlíků a vyzdobily si třídu Pejsek a terasu. To byla krása! Děti budou pečlivě sledovat počasí, aby nám truhlíky nepomrzly.

Děti měly velkou radost, že i ony přispěly k tomu, aby Země byla co nejkrásnější.