ŠVP

  • Zvídálek
    V doplňujícím ekologickém vzdělávacím programu „Zvídálek“ vedeme děti k ochraně a aktivnímu poznání přírody na Štandlu a okolí a ekologickému chování v ní. Každá třída má ve svém plánu jedno dopoledne v týdnu zaměřené na environmentální řízené činnosti. Děti si nosí batůžek s malou svačinkou, pitím, pláštěnkou. Paní učitelky berou s sebou tašku objevů, kde mají lupy, obrázkové materiály, kyblíky na sběr přírodnin a pokladů z přírody.
  • Cvičíme s radostí
    Při cvičení v tělocvičně ZŠ se zaměřujeme na rozvoj pohybových dovedností, nabízíme dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporujeme první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let. Do tělocvičny chodíme pravidelně 1x týdně každá třída samostatně, dle ročního harmonogramu.. Děti si nosí batůžek s přezůvkami a cvičebním úborem.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání