Březen 2019 – Myšky

Březen

V měsíci březnu nás čekají tyto témata:

Pohádko, otevři vrátka: Budeme si vyprávět pohádky, které známe, číst si ty nejoblíbenější i ty méně známé. Zkusíme se souvisle vyjadřovat, ale také umět aktivně naslouchat. Přiblížíme si znaky pohádky – dobro / zlo, nadpřirozené postavy a různé čarodějné schopnosti. V rámci tohoto tématu plánujeme navštívit zdejší knihovnu.

Ten dělá to a ten zas tohle: Zaměříme na práci a jednotlivá zaměstnání. Povíme si o rozdílu mezi zaměstnáním a koníčkem. Určíme si druhy zaměstnání, co k dané profesi člověk potřebuje, aby ji mohl vykonávat, jak jsou jednotlivá zaměstnání pro ostatní přínosná, atd. Děti získají také základní povědomí o hodnotách lidské práce. Budeme si na některé z povolání námětovými hrami hrát. Využijeme didaktický herní materiál. Dále se seznámíme s působením lidské činnosti na své okolí a povíme si, jak člověk svou aktivitou může prostředí zlepšovat a naopak.