Category "Archív"

1Čvn2020

Cupy – hupy,
pravda je to,

Po jaru, že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
Ani chvilku nezahálí,

Všude smíchu je a ruchu

  • léto přišlo!

Hejsa! Chuchu!

1Čvn2020

Červen je čas na výlety,
jdeme na hrad mnohaletý.
V lese voní jahody,
zvou nás k sobě na hody.

V měsíci červnu se zaměříme na pobyt venku, kde budeme pozorovat přírodu, vývoj rostlin i živočichů. Ukážeme si různé pokusy, které dětem přiblíží přírodní zákony.

Společně si užijeme den dětí, kdy si společně zasportujeme a zahrajeme různé hry.

Budeme si také povídat o rodině, o cestování a budoucích plánovaných výletech s rodiči. Připomeneme si bezpečnost při cestování.

1Čvn2020

V tomto měsíci si budeme s dětmi povídat o mezinárodním DNI DĚTÍ, budeme se snažit uvědomovat si vztahy mezi lidmi a získávat poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur. Společně se vydáme na pomyslnou cestu miliony let zpět za dinosaury, budeme zkoumat podmořský svět a život v něm. Prožitkovým učením bude mít dítě možnost projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat a nechat se získat pro záměrné učení.

19Kvě2020

V tomto období budeme poznávat, co potřebují semínka a rostlinky k růstu. Zasejeme do truhlíku letničky, budeme pozorovat, jak klíčí semena luštěnin, zasejeme si řeřichu k obohacení jídelníčku, na záhon na zahradě zasadíme cukety a dýně. Podle vzhledu i chuti budeme poznávat vysazené bylinky z naší bylinkové zahrádky.

Zaměříme se také na rodinu, ve které dítě poznává, jak vypadá soužití mezi lidmi, seznamuje se s žebříčkem hodnot. Zejména v této době si plně uvědomujeme vztahy ke svým rodičům, prarodičům, sourozencům. Děti si upevní znalost struktury rodiny, při činnostech se budou inspirovat představou své vlastní rodiny, její jedinečností. Budeme u nich podporovat lásku, prosociální chování, úctu ke stáří, pomoc, součinnost, empatické vnímání svých blízkých.

16Kvě2020

Tak se nám otevírá po delší době školka a my jsme moc rády, že se opět uvidíme s dětmi. S dětmi si především zopakujeme dodržování hygienických pravidel, dodržování správného mytí rukou.

Budeme se snažit trávit čas, co nejvíce venku. Pozorovat změny v přírodě, budeme pozorovat koloběh vody a chování zvířat. Společně si zasadíme semínka květin a budeme pozorovat jejich růst.

15Kvě2020

V měsíci květnu s dětmi budeme prožitkovým učením poznávat, pozorovat a  objevovat koloběh vody, přírodu.

Budeme se seznamovat s důležitosti vody a učit se vodou šetřit. Pomocí experimentů budeme získávat konkrétní zkušenosti. Děti si samy vyzkoušejí sázení semínek a péče o ně.

9Bře2020

Březen měsíc knih – čteme dětem

Kniha tě pohladí, nebo ti poradí…..

V březnu budeme u dětí prožitkovým učením posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a děti budou  mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.

Budeme se  učit rozlišovat roční období-JARO a jeho typické znaky. Budeme si vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit.

9Bře2020

JARO KLEPE NA DVEŘE

V měsíci březnu se budeme učit rozlišovat roční období a jejich typické znaky. Společně si budeme vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Děti si budou procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit. Prožitkovým učením budeme u dětí posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu.

 

5Bře2020

Březen za kamna vlezem

Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme jaro. Na procházkách do okolí budeme pozorovat probouzející se přírodu a naučíme se názvy prvních kytiček. Společně s rodiči pak vyneseme Moranu z naší vsi. Odpolední akce se bude konat 20.3., zveme všechny na společnou procházku.

[…]