Březen 2020 – Myšky

Březen za kamna vlezem

Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme jaro. Na procházkách do okolí budeme pozorovat probouzející se přírodu a naučíme se názvy prvních kytiček. Společně s rodiči pak vyneseme Moranu z naší vsi. Odpolední akce se bude konat 20.3., zveme všechny na společnou procházku.

Měsíc březen je také měsíc knihy, a i my se budeme ve třídě myšek knihám věnovat. Prožitkovým učením budeme posilovat zájem o knížky. Učit děti soustředěně poslouchat četbu, snažit se převyprávět příběh a znát české pohádky.