Březen 2020 – Kočičky

JARO KLEPE NA DVEŘE

V měsíci březnu se budeme učit rozlišovat roční období a jejich typické znaky. Společně si budeme vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Děti si budou procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit. Prožitkovým učením budeme u dětí posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu.