Květen 2020 – Berušky

V měsíci květnu s dětmi budeme prožitkovým učením poznávat, pozorovat a  objevovat koloběh vody, přírodu.

Budeme se seznamovat s důležitosti vody a učit se vodou šetřit. Pomocí experimentů budeme získávat konkrétní zkušenosti. Děti si samy vyzkoušejí sázení semínek a péče o ně.