Duben 2019 – Kočičky

Jaro už je v plné kráse a my jej budeme vnímat všemi smysly. V úterý 9. dubna půjdeme na jarní procházku, na které budou děti plnit úkoly a v pátek 12. dubna od 14.30-16.00 hodin si můžete na Jarních dílnách ve třídě Kočička společně s dětmi něco hezkého vyrobit.

Tento měsíc si zahrajeme na zahradníky, vysejeme semínka rostlin i hrášku a budeme pozorovat a poznávat, co potřebují ke svému růstu. Tvořivými  činnostmi- výzdobou třídy, setí osení, výrobou zápichu, zdobením kraslic, vyprávěním, rozhovory, hrami, prožijeme příchod svátků jara, Velikonoc. Děti se seznámí s tradicí těchto svátků a jejími zvyky.

V dubnu čekají předškolní děti zápisy do základní školy. V úterý 9. dubna se tyto děti vyfotí na společné tablo. Při hrách na školu si budou moci upevnit znalosti i dovednosti a ověřit si, zda zvládají vše, co potřebují znát před vstupem do základní školy.

Duben – měsíc bezpečnosti si připomeneme při besedě s příslušníky policie, která nás navštíví.

22 dubna slavíme Den Země. Také tomuto tématu budeme věnovat velkou pozornost. Cílem bude, aby děti poznávaly a uvědomovaly si, že potřebujeme k životu čistou planetu a jak k tomu mohou pomoci ony.

15. dubna shlédnou divadelní příběh Zvířátka a odpady. V úterý 16. dubna půjdeme se Zvídálkem vyčistit cestičku, která vede ke studánce. Pořiďte proto dětem pracovní rukavice a nějakou igelitovou tašku, kterou jim dejte do batůžku. Můžete přidat i nějakou menší láhev, ve které Vám přinesou vodu ze studánky na čaj nebo „kafíčko“.

V pondělí 29. dubna nás čekají jarní muzikohrádky , při kterých budeme moci vnímat krásu zvuků netradičních hudebních nástrojů, zazpíváme si i zabubnujeme.