Leden 2020 – Pejsci

V lese zasněžené stromy stojí,
aby nezmrzly, se bojí,
mráz kreslí na okna kytičky,
z nebe se sypou hvězdičky.

V měsíci lednu si budeme s dětmi povídat o legendě příchodu Tří králů, o zimě a počasí v tomto období. Budeme poznávat přírodu a její charakteristické znaky, pozorovat zvířátka v lese i na poli, či pomáhat ptáčkům v přírodě přežít zimu. Budeme dbát na rozvoj jazykových a vyjadřovacích schopností – popis obrázků, vyprávění zážitků. Zaměříme se na správnou výslovnost, dech, tempo řeč a intonaci. Naučíme se znát, jak se v zimě oblékat a jak se správně i bezpečně chovat v zimním počasí –  pohyb na sněhu i na ledu. Seznámíme se se zimními sporty. Vybrané děti se zúčastní lednové akce „Mistrovství školek v Raškovicích“.