Listopad 2019 – Kočičky

Tématický celek bude zaměřen na roční období „PODZIM“. Budeme u dětí rozvíjet orientování se v čase a časových údajích, budeme si rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti.Taktéž budeme získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si bude uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. V měsíci listopadu si budeme povídat o měnící se přírodě, lese, lesních zvířatech. Budeme u dětí rozvíjet základní matematické představy a také povedeme děti k vytváření a posilování mezilidských vztahů.