Listopad

Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada…