Prosinec 2019 – Myšky

V tomto měsíci se budeme snažit pochopit hlavní pojmy týkající se adventu a vánoc. Budeme využívat svoji fantazii, představivost a tvořivost při výzdobě. Upečeme si perníčky, které nám provoní celou třídu. Seznámíme se s lidovými tradicemi a vánočními příběhy. Zdokonalíme mluvený projev, vyjadřování a komunikativní dovednosti zpěvem vánočních písniček a básniček.

Budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla (snad zůstaneme ve stejném počtu i po návštěvě), vánoční třídní besídku a Ježíška, který nám jistě donese moc krásných dárků do školky.