Říjen

V měsíci říjnu proběhly tyto akce:

3.10.    Interaktivní divadlo o nafoukaném balónku

5.10.    Naučný program –  Den ovoce a zeleniny

10.10.  Jablkohraní – odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ

24.10.  Muzikohrátky