Únor 2019

Během měsíce února budeme probírat na třídě Kočička

Zimní sporty to je prima, hlavně když je venku zima

Já a moje zdraví- co nám škodí a co prospívá

Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále

V měsíci únoru si budeme povídat o zimních sportech, zdraví, budeme mít karnevalové dopoledne

  • Rozvoj jazykových a vyjadřovacích schopností- popis obrázků, komentování zážitků a aktivit- správná výslovnost, dech, tempo řeči a intonace.
  • Rozvoj základních pohybových dovedností- pohybovat se na sněhu, ledu.
  • Získávání poznatků o svém těle, jeho funkcích. Zdraví a zdravý životní styl- děti mohou přinést ovoce, zeleninu- rádi si připravíme šťávu
  • Rozvoj koordinace ruka x oko, zvládání jemné motoriky- skládání obrázků, puzzlí, práce s výtvarným materiálem a pracovním náčiním
  • Rozvoj a užívání všech smyslů při hrách a úkolech
  • Karnevalové dopoledne- přípravy, výzdoba třídy