Září 2019 – Berušky

V měsíci září se děti budou postupně adaptovat v prostředí třídy, herny, mateřské školy a blízkého okolí. Seznámí se s kamarády, a s pravidly, které musíme jako kolektiv respektovat a dodržovat jak ve školce, tak při pobytu venku. Osvojí si základy hygieny a jednoduchých samoobslužných úkolů. Celým školním rokem nás budou provázet kamarádi Lojzíček a Madlenka, kteří se nám v průběhu měsíce představí.

Naše školka

Naše školka, školička,
Pěkná je jak písnička.

Máme se tu všichni rádi,
Všichni jsme tu kamarádi