Září 2019 – Kočičky

V tomto měsíci se budeme soustředit na to aby, se nové děti postupně adaptovaly v prostředí mateřské školy, a učily se přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života. Děti si budou uvědomovat, že existují pravidla, na kterých se může podílet a respektovat je. Budou se učit znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a ulici. Děti budou vedeny k poznávání a rozlišování obrazových symbolů a porozumění jejich významu a funkci. Seznámí se s nejbližším okolím a získají elementární poznatky o místě, ve kterém žije.