Červen 2022 – Kočičky

Položili maličkou na vyhřátou mez…Vydáme se do luk pozorovat drobný hmyz, vyrobíme si květinovou paletu, zamyslíme se nad rčením

Není na světě bylina, která by na něco nebyla. Užijeme si pokusů s vodou i dětem přiblížíme koloběh vody v přírodě. S předškoláky se budeme pilně připravovat na jejich pasování i vystoupení pro rodiče.

Společně vytvoříme listinu, která jim bude tento den připomínat.

Při dlouhých procházkách si připomeneme místa v okolí, která máme nejradši, budeme se učit venku a na praktických věcech si zopakujeme, co jsme se naučili z oblasti předmatematických představ, zrakového i sluchového vnímání, rozvíjení poznání i tvořivosti s přírodními materiály.