Category "Kočičky"

2Kvě2022

Máma, táta, děti k tomu, rodina je, když jsme spolu. Naše činnosti zaměříme k poznávání struktury rodiny i vztahům v ní. Bude to měsíc setkávání i v naší školce, kdy 5.5. odpoledne přivítáme maminky i babičky na akci Odpoledne pro maminky a 11.5.odpoledne děti potěší pásmem písní , her, básní i cvičením „Od podzimu do léta“ všechny, kteří přijdou. Při rozhovorech o prarodičích a seniorech budeme u dětí posilovat prosociální chování.  Také 11.5.dopoledne navštívíme DPS, kde babičky a dědečky  potěšíme vystoupením s jarními písněmi a drobným dárkem.

[…]

5Dub2022

Zanedlouho oslavíme svátky jara- Velikonoce. Přiblížíme dětem jejich tradice v naši zemi, vyrobíme společně nějakou velikonoční ozdobu, namalujeme vajíčko. Výzdobu budeme pozorovat i při vycházkách po obci.

Tento měsíc bude pro většinu dětí významný a důležitý.  Čeká je zápis do první třídy základní školy.

[…]

28Úno2022

„Kniha, přítel člověka“.Začíná měsíc knihy a ta nás bude provázet po celý březen. Najdeme v ní nejen krásné pohádky a příběhy, ale také mnoho nových užitečných a zajímavých informací. Povíme si, jak se takové kniha vyrábí, kdo je ilustrátor, spisovatel, básník a jak se ke knize máme chovat. Uděláme si výstavku z nejoblíbenějších knih, které děti donesou z domova a z každé si něco přečteme nebo necháme děti, ať svoji knihu samy představí. Zkusíme si vyrobit svoji knihu,ve které budeme mít obrázkové čtení. Domluvíme se s paní knihovnicí na návštěvě místní knihovny. Pro děti bude také velkým přínosem, když  si tento měsíc každý den najdete chvíli času a přečtete svým dětem nějaký příběh nebo pohádku. Pokud budete chtít, můžete si půjčit i  nějakou knihu ze školky.

[…]

31Led2022

ÚNOR- třída Kočička

Čekají nás dny plné her a sportu. V tomto měsíci proběhnou Zimní olympijské hry, které se stanou součástí našeho života ve školce. Děti se dozvědí, co vlastně jsou, jejich význam a poslání. Společně budou poznávat některé naše sportovce i zjišťovat, jak se jim v olympijském klání daří.

[…]

3Led2022

První týden si zavzpomínáme na Vánoce, děti budou mít možnost výtvarně vyjádřit své zážitky a přiblížíme si svátek Tři králů. Povíme si, co je to charita a k čemu slouží.

[…]

1Lis2021

Nastává období nádherných barev v přírodě a padajícího listí. Než se příroda uloží k zimnímu spánku, obdaruje nás svými plody. S dětmi proto budeme co nejčastěji trávit čas v lese a poznávat jeho ekosystém, pozorovat změny všemi smysly, manipulovat a tvořit s přírodními materiály, vyprávět si o životě stromů a  zvířat a jejich přípravou na zimu.

[…]

7Říj2021

V prvním týdnu oslavíme Světový den zvířat návštěvou Jízdárny, kde děti koníky, pejska i kočičky mohou nejen pozorovat, ale také je nakrmit vhodnou potravou. Dozví se, jak se o koně starají a k jakému účelu koníky chovají.

[…]

9Zář2021

Hlavním tématem tohoto měsíce je „Školka a moje místo v ní“. Nově vytváříme  vztahy a pravidla s novou skupinou dětí. Září je čas nových zážitků a nového řádu. Vše přizpůsobíme tomu, aby se nové děti cítily bezpečně a aby nabyly vědomí, že to, co se naučily v bezpečí domova si nyní vyzkoušejí ve skupině dětí. Zaměříme se na pravidla pěti P, které by si děti měly uvědomovat a chovat se podle nich. Jsou to-POZDRAVIT, PODĚKOVAT, POŽÁDAT O POMOC -POPROSIT, POSTARAT SE O SVÉ VĚCI, POČKAT.

[…]

11Čvn2021

Nastává období, kdy budeme podnikat dlouhé procházky do přírody, kterou se budou děti učit vnímat všemi smysly. Budou pozorovat drobný hmyz, mravence, motýly i včelky, o kterých se dozví mnoho zajímavého. Připomeneme si pohádky, které se odehrávají v přírodě v tématu – Louka i les plný pohádek. Také v tématu – Už jde léto, už k nám jedou prázdniny se virtuálně přemístíme do různých končin naší země, budeme cestovat různými dopravními prostředky a vyprávět si zážitky z těchto cest.

[…]