Duben 2022 – Kočičky

Zanedlouho oslavíme svátky jara- Velikonoce. Přiblížíme dětem jejich tradice v naši zemi, vyrobíme společně nějakou velikonoční ozdobu, namalujeme vajíčko. Výzdobu budeme pozorovat i při vycházkách po obci.

Tento měsíc bude pro většinu dětí významný a důležitý.  Čeká je zápis do první třídy základní školy.

Budeme se tímto tématem zabývat, zopakujeme si základní znalosti i dovednosti,  které jim mohou pomoci při  komunikaci s učitelem v základní škole. Připomeneme si důležitá pravidla chování- „PĚT P“, které by se měly děti znát a řídit se jimi při vstupu do základní školy.

Nesmíme také zapomenout, že duben je měsíc bezpečnosti a je důležité, aby děti věděly, jak se mají bezpečně chovat v silničním provozu.

Co nejčastěji budeme chodit do lesa, kde využijeme každou příležitost, abychom děti učili venku- prakticky budeme zkoumat změny v přírodě, pozorovat studánku, tok potoka, poznávat zákonitosti vody, rozvíjet fantazii při tvoření z přírodnin.

ETIKETA- chování v základní škole, chování při setkání s učitelem, chování při vystoupení k Vítání občánků, chování při reprezentování MŠ na Mistrovství školek Slezské brány v Raškovicích. Poslech a rozbor příběhu kočka Justýna v divadle.