Leden 2022 – Kočičky

První týden si zavzpomínáme na Vánoce, děti budou mít možnost výtvarně vyjádřit své zážitky a přiblížíme si svátek Tři králů. Povíme si, co je to charita a k čemu slouží.

Celý měsíc se zaměříme na pomoc a péči o ptáčky, vyrobíme jim lojová krmítka se semínky, budeme je pravidelně přikrmovat. Podle sněhových podmínek si budeme povídat i o vhodném oblečení a péči o své zdraví i o zimních sportech, které můžeme v rámci pobytu venku provozovat. Když to podmínky dovolí, budeme chodit bobovat na kopec u jízdárny, klouzat se na zamrzlých kalužích. Budeme poznávat vlastnosti sněhu i ledu a jak se bezpečně na něm pohybovat.

Ke všem těmto tématům budou mít děti připraveny aktivity i pracovní listy na ověření předmatematických znalostí, jazykových znalostí i grafomotoriky. Logopedickými hříčkami si procvičí správnou výslovnost jednotlivých hlásek podle knihy Co mi povíš, Matěji.

ETIKETA – Kočička Justýnka dětem opět poví další příběhy o správné etiketě. Povíme si i příběh O nevysmrkaném nosu a důležitosti správného používání kapesníku.