Září 2021 – Kočičky

Hlavním tématem tohoto měsíce je „Školka a moje místo v ní“. Nově vytváříme  vztahy a pravidla s novou skupinou dětí. Září je čas nových zážitků a nového řádu. Vše přizpůsobíme tomu, aby se nové děti cítily bezpečně a aby nabyly vědomí, že to, co se naučily v bezpečí domova si nyní vyzkoušejí ve skupině dětí. Zaměříme se na pravidla pěti P, které by si děti měly uvědomovat a chovat se podle nich. Jsou to-POZDRAVIT, PODĚKOVAT, POŽÁDAT O POMOC -POPROSIT, POSTARAT SE O SVÉ VĚCI, POČKAT.

V tomto školním roce s dětmi a s Křemílkem a Vochomůrkou přivítáme mezi námi novou kamarádku, kočičku Justýnku, která nás bude provázet po celý rok Etiketou slušného chování.