Listopad 2021 – Kočičky

Nastává období nádherných barev v přírodě a padajícího listí. Než se příroda uloží k zimnímu spánku, obdaruje nás svými plody. S dětmi proto budeme co nejčastěji trávit čas v lese a poznávat jeho ekosystém, pozorovat změny všemi smysly, manipulovat a tvořit s přírodními materiály, vyprávět si o životě stromů a  zvířat a jejich přípravou na zimu.

Své pocity a získané dojmy vyjádříme slovně i výtvarně. Přírodnin využijeme při upevňování číselné řady do desíti, i prostorových pojmů. Při rozhovorech u krmelců budeme u dětí rozšiřovat znalosti o důležitosti povolání lesníka a myslivce .

Rozvíjíme řeč– gymnastika mluvidel, dechová cvičení- jazyk, jako malíř, dveře dokořán, balon a komín,pejsek a komín-z knihy Co mi povíš, Matěji? Procvičíme hlásky M,B,P,F,V.

Etiketa- pomáháme kamarádům, kteří to potřebují, požádáme kamaráda nebo dospělého o pomoc,zdokonalujeme se v držení příboru.

Ve čtvrtek 4.11. se odpoledne společně s rodiči vypravíme na Podzimní putování s lesními skřítky.

V neděli 28.11. se zúčastníme Vánočního jarmarku u OÚ ve Sviadnově.