Květen 2021 – Kočičky

Rodina je místem bezpečí pro každého z nás, proto se v tomto období na ni zaměříme. V květnu, měsíci lásky se s dětmi zamyslíme nad soužitím mezi lidmi, nad vztahy ke svým rodičům i prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny.

Budeme společně poznávat strukturu rodiny i jednotlivé její členy. Zamyslíme se i nad tím, jak žijí lidé a děti, které rodinu nemají i nad tím, co to dá práce, než se malé miminko stane dospělým člověkem. Svou lásku ke své mamince nebo i celé rodině děti vyjádří svým výtvarným dílem, kterým rodinu obdarují.

Na vycházkách budeme pozorovat i poznávat kvetoucí stromy, květiny na zahrádkách i v lese.

Na školní zahrádku zasadíme cibulky květin i sazeničky letniček. Osadíme zeleninou i bylinkami Berdíka a budeme o něj pečovat, abychom brzy ochutnali jeho úrodu.